Polityka prywatności i polityka cookies

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy https://www.czystytlen.pl dalej zwaną Witryną) , prowadzony przez Czysty Tlen Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240), os. Pawlikowskiego 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem 0000900338, kapitał zakładowy 5000 zł, numer NIP 6511738916, numer REGON: 38891206800000

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

Definicje

Administrator – oznacza sklep https://www.czystytlen.pl FIRMA Czysty Tlen Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240), os. Pawlikowskiego 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem 0000900338, kapitał zakładowy 5000 zł, numer NIP 6511738916, numer REGON: 38891206800000 , która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie czystytlen.pl
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych
   1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
   2. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   1. Google Ads [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   1. Facebook [administrator cookies: Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   2. Youtube [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu.
  1. Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Chrome
  2. Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Firefoxie
  3. Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w EDGE
  4. Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Internet Explorer
  5. Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Operze
  6. Instrukcja dot. zablokowania plików cookie w Safari
 7. Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 8. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na naszą Witrynę.
 9. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
 10. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

 1. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
  1. nazwisko i imię,
  2. adres płatności
  3. adres do korespondencji/dostawy, jeżeli jest inny niż adres płatności,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu.
  6. opcjonalnie:
   1. adres i/lub siedziba firmy
   2. nazwa firmy, NIP, REGON, KRS
 2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji lub/i zakupu w ramach Witryny.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
 4. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 5. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 6. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@czystytlen.pl,  numeru telefonu +48 731-651-258

Udostępnienie informacji

 1. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów za pomocą których sklep realizuje zobowiązania w takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
  1. firmy kurierskie i partnerzy pośredniczący – dzięki temu możesz otrzymać zakupiony towar;
  2. operatorów systemów płatności – abyś mógł nam zapłacić za zakupy w sklepie internetowym;
  3. firmy obsługujące reklamacje – są to nasi partnerzy, którzy naprawiają sprzęt w ramach Twojej gwarancji;
  4. firmy współpracujące z organizacją wysyłki towaru – są to nasi partnerzy, którzy magazynują nasz towar i obsługują zamówienia;
  5. firmy świadczące dla nas usługi z zakresu IT – jest to oprogramowanie naszego sklepu internetowego, które służy do obsługi zamówień i polepszania jakości witryny np. newsletter;
  6. oprogramowanie do zbierania opinii o naszej firmie Czysty Tlen Sp. z o.o. oraz o produktach kupionych w naszym sklepie.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

 1. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
 2. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

 1. Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@czystytlen.pl
 2. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@czystytlen.pl

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy (EOG)

Administrator przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w celu w jakim zostały udostępnione do: Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych na podstawie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA (dalej: Porozumienie) tj. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. o numerze IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do Porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 Rozporządzenia.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep@czystytlen.pl

Lista plików cookies

WooCommerce

Funkcjonalne

Używanie

Używamy WooCommerce dla zarządzanie sklepem internetowym.

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
wc_cart_hash_*
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zachowywanie zawartości koszyka
Nazwa
wc_fragments_*
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Nazwa
woocommerce_cart_hash
Wygaśnięcie
Sesja
Funkcja
Przechowanie koszyka zakupuów.
Nazwa
wp_woocommerce_session
Wygaśnięcie
3 dni
Funkcja
Przechowanie sesji użytkowania
Nazwa
woocommerce_items_in_cart
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Przechowanie koszyka zakupów.

WordPress

Funkcjonalne

Używanie

Używamy WordPress dla rozwój strony internetowej.

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
WP_DATA_USER_*
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Przechowywanie preferencji użytkownika
Nazwa
wordpress_test_cookie
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Sprawdzanie czy można umieszczać cookies
Nazwa
wordpress_logged_in_*
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zachowywanie zalogowania użytkowników
Nazwa
wp_lang
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Do przechowywania ustawień językowych .

Google Tag Manager for Wordpress

Statystyki

Używanie

Używamy Google Tag Manager for Wordpress dla statystyki strony internetowej.

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Statystyki

Nazwa
gtm4wp_orderid_tracked
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Store and track interaction

Google Adsense

Marketing

Używanie

Używamy Google Adsense dla wyświetlanie reklam.

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Adsense Privacy Statement.

Marketing

Nazwa
_gcl_au
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis i śledzenie konwersji

Google Analytics

Statystyki

Używanie

Używamy Google Analytics dla statystyki strony internetowej.

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.

Statystyki

Nazwa
_ga
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
_gid
Wygaśnięcie
1 dzień
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
_gat
Wygaśnięcie
1 minuta
Funkcja
Filtrowanie żądań automatów
Nazwa
_ga_ZS0R2LY4RX
Wygaśnięcie
60 dni
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

Facebook

Marketing/śledzenie

Używanie

Używamy Facebook dla wyświetlanie ostatnich postów w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania.

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Facebook Privacy Statement.

Marketing/śledzenie

Nazwa
__fb_chat_plugin
Wygaśnięcie
Trwały
Funkcja
Do przechowywania i śledzenia interakcji .

Google reCAPTCHA

Cel w toku sprawdzania

Używanie

Używamy Google reCAPTCHA dla zapobieganie spamowi.

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
rc::c
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
rc::b
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
rc::a
Wygaśnięcie
Funkcja

Różne

Funkcjonalne

Używanie

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

Funkcjonalne

Nazwa
cmplz_policy_id
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Do przechowywania identyfikatora zaakceptowanej polityki plików cookie .
Nazwa
cmplz_preferences
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Do przechowywania preferencji dotyczących zgody na pliki cookie
Nazwa
cmplz_marketing
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Do przechowywania preferencji dotyczących zgody na pliki cookie .
Nazwa
cmplz_consenttype
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Określenie który baner plików cookie ma zostać wyświetlony .
Nazwa
cmplz_statistics
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Do przechowywania preferencji dotyczących zgody na pliki cookie .
Nazwa
cmplz_banner-status
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Do przechowywania, jeśli baner dotyczący plików cookie został odrzucony .
Nazwa
cmplz_consented_services
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Do przechowywania preferencji dotyczących zgody na pliki cookie .
Nazwa
rank-math-option-titles-index
Wygaśnięcie
Funkcja

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
wc-blocks_dismissed_sidebar_compatibility_notices
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
mtnc_upsell_shown
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
wc-blocks_dismissed_incompatible_payment_gateways_notices
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
mtnc_upsell_shown_timestamp
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
rank-math-option-sitemap-index
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
WP_PREFERENCES_USER_1
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
rank-math-option-search-index
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
rank-math-option-general-index
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
OptiMonkVisitorAttributes
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
OptiMonkShopAttributes
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
om-country
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
optiMonkClientId
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
optiMonkSession
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
optiMonkEmbedded209540
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
optiMonkClient
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
ctxFeedData
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
applePayEnabled
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cmplz_id
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_user_data
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_saved_categories
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_saved_services
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
dgwt_wcas_settings-settings-active-tab
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
marketplace_redesign_2023_last_shown_date
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
sbjs_migrations
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
sbjs_current_add
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
sbjs_first_add
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
sbjs_current
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
sbjs_first
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
sbjs_udata
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
sbjs_session
Wygaśnięcie
Funkcja