Polityka sklepu internetowego czystytlen.pl – ważna od dnia 01.01.2023

I Informacje podstawowe

Zarządcą sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem https://www.czystytlen.pl jest firma:
Czysty Tlen Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240), os. Pawlikowskiego 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem 0000900338, kapitał zakładowy 5000 zł, numer NIP 6511738916, numer REGON: 38891206800000 jest to siedziba firmy. Sprzedaż realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem sprzedaży na odległość.
(zwana w dalszej części Sklepem)

Kontakt:
Tel: +48 731 651 258
Mail: sklep@czystytlen.pl
Czat: Dostępny w prawym dolnym rogu
Formularz kontaktowy: Dostępny pod tym linkiem [klik]
Uwaga! Sklep internetowy czystytlen.pl wysyła do Ciebie powiadomienia o statusie zamówienia przez adres e-mail: info@czystytlen.pl Jest to adres, który nie jest obsługiwany przez człowieka. Jest to tylko adres techniczny do wysyłania powiadomień. Z tego powodu zwróć uwagę na jaki adres e-mail wysyłasz wiadomość.

II Składanie i realizacja zamówień

 1. Pierwszy krok podczas składania zamówienia poprzez nasz Sklep internetowy jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, z określeniem liczby zamawianych produktów, adresem wysyłki i sposobem płatności za zamówienie.
 2. Opublikowane w sklepie internetowym informacje o produktach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia (nawet, jeżeli od razu zostało opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy oferty nabycia określonego produktu (którą sprzedawca może, według własnego wyboru, przyjąć lub odrzucić).
 4. Do finalnego zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero wówczas, gdy sprzedawca prześle klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 5. Zamawiający po złożeniu zamówienia otrzymuje potwierdzenie otrzymania zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza lub umieszczony w koncie klienta, jeśli użytkownik zarejestrował się w Sklepie jako klient.
 6. W sytuacji, gdy z przyczyn technicznych sklep otrzyma zwrot e-maila lub gdy e-mail potwierdzający nie dotrze do zamawiającego, a Sklep otrzyma informację o tym z systemu dostarczania e-maili lub komunikat serwera o niemożności dostarczenia – Sklep spróbuje skontaktować się z zamawiającym telefonicznie, o ile numer telefonu kontaktowego został podany prawidłowy przez użytkownika podczas procesu rejestracji lub w zamówieniu.
 7. Potwierdzenie wysłane przez Sklep, odebrane przez zamawiającego określa przyjęcie (lub też nie) zamówienia do realizacji. (status zamówienia „Realizacja zamówienia”)
 8. Zawarcie umowy sprzedaży rozumiane jest jako wysłanie klientowi potwierdzenia realizacji zamówienia przez sklep czystytlen.pl za pośrednictwem poczty e-mial info@czystytlen.pl
 9. Realizacja zamówienia jest uzależniona od stanów magazynowych, terminów realizacji deklarowanych przez producenta towarów oraz od prawidłowości złożonego zamówienia przez zamawiającego.
 10. Czas realizacji: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. Zamawiający może składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie 24 godziny na dobę.
 12. Potwierdzenia realizacji zamówienia są wysyłane w godzinach pracy administratorów Sklepu i sklepu stacjonarnego, czyli od Poniedziałku do Piątku w godzinach 9:00 – 15:00
 13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 14. Dostępne formy płatności: Przelew tradycyjny, przelew przez bramkę płatności PayNow, PayU, Raty PayU, BLIK, Za pobraniem, Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, Google Pay

Klient składając zamówienie zgadza się na otrzymywanie informacji dotyczących zamówień w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III Ceny i produkty

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wszystkie ceny zamieszczone w Sklepie są cenami brutto w PLN (wraz z podatkiem VAT).
  1. Jeśli jest określona w sklepie cena inna niż brutto, wtedy dodana jest fraza ,,netto”.
 3. Ceny nie zawierają kosztów transportu i dostawy. Jest on prezentowany podczas procesu składania zamówienia jako oddzielna pozycja.
 4. Ceny nie zawierają kosztów montażu. Jest on prezentowany podczas procesu składania zamówienia jako oddzielna pozycja.
 5. Każdy produkt zamieszczony w Sklepie jest przypisany do konkretnej kategorii i posiada swój opis.
 6. Specyfikacje są podawane zgodnie z danymi producentów. Mogą one ulec zmianie w zależności od zmian wprowadzonych przez producentów. Jeśli zamawiający nie jest pewny danych w opisie lub zauważy błąd techniczny lub dotyczący specyfikacji produktu, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem aby wyjaśnić nieścisłości jeszcze przed dokonaniem zamówienia.
 7. Obrazy produktów zamieszczone w sklepie mają jedynie charakter poglądowy. Kolory, geometria oraz widoczność szczegółów mogą delikatnie odbiegać od rzeczywistości z powodu zbyt dużej kompresji obrazów, ustawień ekranu po stronie zamawiającego lub słabej jakości obrazu.

IV Dane zamawiającego i rejestracja

 1. Wymogiem podczas składania zamówienia poprzez nasz Sklep internetowy jest podanie swoich danych osobowych, aby możliwe było dostarczenie wybranych produktów, opcjonalne jest dokonanie rejestracji w Sklepie.
 2. W interesie użytkownika (zamawiającego) leży zamieszczenie prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością danych. Dzięki temu dokument sprzedaży zostanie prawidłowo wystawiony, a zamówiony towar trafi pod właściwy adres.
 3. Zamawiający podczas rejestracji może stworzyć własne konto klienta, które w każdej chwili może edytować, zmieniając, usuwając lub poprawiając na dane zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Użytkownik (klient) zakładając konto w Sklepie podaje dane osobowe dobrowolnie i wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez Sklep wyłącznie w zakresie i celu potrzebnym do realizacji zamówienia i ma prawo do wyrażenia zgód marketingowych.
 5. Klient kupując towar otrzymuje dokument potwierdzający zakup towaru – fakturę imienną lub fakturę VAT
 6. Zamawiający może anulować/wycofać zamówienie do momentu, kiedy towar nie został wysłany do zamawiającego oraz nie został wystawiony dokument sprzedaży. W tym celu niezbędny jest kontakt ze Sklepem (najszybszy forma kontaktu to kontakt telefoniczny +48 731-651-258).

V Gwarancja i reklamacje

 1. Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych art. Kodeksu cywilnego.
 2. Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszystkie towary w Sklepie są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji widnieje w opisie produktu oraz zawarty jest w instrukcji obsługi urządzenia.
  1. Okres gwarancji może się różnić od tego czy kupujesz produkt na firmę lub jako osoba prywatna. Często okresy gwarancyjne dla firm są skrócone.
 4. Aby procedura reklamacyjna przebiegła sprawnie wymagane jest posiadanie przez klienta dowodu zakupu, otrzymanego wraz z przesłanym/odebranym towarem (e-faktura).
  1. Uwaga! Jeżeli nie umiesz ,,namierzyć” swojej faktury zakupu to zgłoś się do nas sklep@czystytlen.pl i opisz sytuację. Podaj swoje dane przy zamówieniu oraz urządzenie, które kupiłeś/aś. Pomożemy Ci w odnalezieniu faktury abyś swobodnie mógł/mogła zrealizować naprawę.
 5. Reklamację należy złożyć w formie wysłania wiadomości email na adres: sklep@czystytlen.pl
  1. Oczywiście możesz zadzwonić do nas i uzyskać ,,pierwszą pomoc”. Wtedy pokierujemy Cię co możesz zrobić. Dość często pewne problemy można rozwiązać zdalnie przez telefon i konsultacje z technikiem.

VI Zwrot towaru

 1. KLIENT INDYWIDUALNY:
  1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i klientem który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a kupiony przedmiot nie wiąże się bezpośrednio z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową. korzystającemu ze sklepu internetowego https://www.czystytlen.pl przysługuje na podstawie przepisów prawa prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez konsumenta.
  2. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem tego terminu konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podany adres e-mail (sklep@czystytlen.pl). W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
  3. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
  4. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.
 2. KLIENT BIZNESOWY:
  1. Dotyczy zakupu towaru na firmę, w tym klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą gdy kupiony przedmiot wiąże się bezpośrednio z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
   1. Brak możliwości zwrotu zakupionego towaru.
   2. Wyłączenie z tytułu rękojmi na podstawie artykułu 558 § 2 KC
 3. Stan zwracanego towaru powinien znajdować się stanie niezmienionym (w takim samym stanie jak został zakupiony).
  1. Towar może zostać odpakowany i wstępnie sprawdzony, ale nie może być używany. Wiąże się to z tym, że jeżeli produkt, który zwracasz ma mniejszą wartość przez używanie go ponad zwykły zarząd, to możemy pomniejszyć wartość produktu o wartość doprowadzenia towaru do stanu pierwotnego.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie e-mail z informacją o zwrocie na sklep@czystytlen.pl przed upływem terminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. faktura) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na swój koszt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Rezygnacja jest możliwa, gdy produkt dotrze do Czysty Tlen Sp. z o.o. lub wskazanego innego podmiotu podczas realizacji zwrotu zamówienia.
 8. Sklep po otrzymaniu zwrotu wraz z wystawioną klientowi fakturą imienną lub fakturą VAT, kartą gwarancyjną (jeśli została załączona) i zweryfikowaniu stanu urządzenia zrealizuje zwrot na wskazany numer rachunku przez klienta.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
  1. Uwaga! Wiąże się to z tym, że jeżeli wybierzesz wysyłkę ,,Za pobraniem”, która w naszym sklepie internetowym jest zawsze dodatkowo płatna lub jest najdroższą opcją, to nie zwrócimy Ci całej lub pełnej kwoty za dostawę. W przypadku gdy masz możliwość wyboru bezpłatnej dostawy (zakup powyżej 500 zł), to kwota usługi dostawy ,,za pobraniem” nie jest zwracana.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

VII Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 3. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 4. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 5. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 6. W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 7. W której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji
 8. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów
 9. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 10. Dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 11. Zawartej w drodze aukcji publicznej; świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
 12. Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Dodatkowe informacje dotyczące zwrotów znajdują się na oddzielnej podstronie.

VIII Odbiór, dostawa, transport

 1. Dostawa towaru realizowana jest na terenie Polski lub innego wskazanego kraju znajdującego się na terenie Unii Europejskiej.
 2. Klient może wybrać spośród trzech form przekazania towaru:
  a) Przesyłka realizowana Pocztą Polską, Kurierem wybranej firmy lub Paczkomatem przy przedpłacie za zamówienie na konto Sklepu
  b) Przesyłka realizowana Pocztą Polską, Kurierem wybranej firmy lub Paczkomatem przy płatności za pobraniem przekazanej kurierowi podczas odbioru towar
  c) Sklep zastrzega prawo do wybrania formy dostawy za klienta, gdy towar jest dostarczony bezpośrednio z magazynu importera/dystrybutora urządzeń w celu: zmniejszenia kosztów wysyłki i szybkiej realizacji zamówienia.
  d) Sklep zastrzega prawo do wyboru formy dostawy, gdy klient korzysta z bezpłatnej dostawy.
 3. Podczas procesu zamówienia, po wybraniu formy transportu i formy płatności, zamawiający zostanie dodatkowo poinformowany o sposobie płatności i realizacji zamówienia w potwierdzeniu zamówienia wysłanego przez Sklep.
 4. Szczegółowe koszty wysyłki znajdują się na oddzielnej podstronie.
 5. Koszt wysyłki w przypadku formy “za pobraniem” jest wyższy od kosztu wysyłki przy przedpłacie na konto Sklepu.
 6. Podczas składania zamówienia w Sklepie i wybraniu formy transportu, klient widzi w zamówieniu koszt transportu jaki będzie zobowiązany ponieść wraz z kosztami zakupu samego towaru.
 7. Przy spełnieniu pewnych warunków, np. dokonaniu zamówienia na określoną kwotę lub powyżej tej kwoty klient może liczyć na wysyłkę bez ponoszenia kosztów transportu. Informacje na temat wysokości takiej kwoty są zamieszczane na stronach informacyjnych naszego Sklepu lub zostaną automatycznie podane podczas procesu składania zamówienia przez klienta.
 8. Klient jest zobowiązany do obejrzenia przesyłki przed jej odebraniem. Jeśli zauważy uszkodzenia powstałe podczas transportu jest zobowiązany do sporządzenia razem z kurierem protokołu szkody.
 9. Sposób odbioru uszkodzonego towaru oraz dostawa zamiennie nowego towaru są ustalane indywidualnie w każdym wypadku powstałej szkody pomiędzy klientem i Sklepem. 

IX Ochrona danych osobowych

 1. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:
 2. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Czysty Tlen Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240), os. Pawlikowskiego 27KRS 0000900338NIP 6511738916,  REGON: 38891206800000 oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 6. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

X Opinie w sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
  wystawienia opinii dotyczącej obsługi i zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
  Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego
  produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta
  wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
  umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie
  odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie
  własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku
  wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii o sklepie
  Sprzedawca ponawia ostatni raz wysyłkę zaproszenia, ale tym razem opinii o produkcie.
  1. Oczywiście przy ponownym zakupie w naszym sklepie internetowym, ponownie zostaniesz dwukrotnie poproszony o podzielenie się opinią.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
  Internetowym Sprzedawcy.
  1. Jeżeli opinię o swoim zakupie decydujesz się zostawić na naszej platformie (czystytlen.pl) to możesz tego dokonać tylko po zakupie oraz poprzez orpgoramowanie TrustMate. Dzięki aplikacji TrustMate możemy zagwarantować opinie pochodzące od naszych prawdziwych klientów, którzy dokonali realnego zakupu w naszym sklepie internetowym.
  1. Jeżeli masz ochotę wystawić opinie naszej firmie w Google, też dajemy Ci tą możliwość. Przy czym nowe opinie wystawione w serwisie Google od dnia 01.01.2023 nie pojawią się na stronie Sklepu czystytlen.pl Z tego powodu, że nie jesteśmy wstanie zagwarantować ich weryfikacji.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
  Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
  bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
  wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
  intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie
  Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów
  sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
  Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

XI Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Konsumentem a Firmą
  Czysty Tlen Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240), os. Pawlikowskiego 27KRS 0000900338NIP 6511738916, REGON: 38891206800000
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony https://www.czystytlen.pl Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
  a) Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  b) Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony https://www.czystytlen.pl
  c) Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
  d) Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2021 roku do odwołania.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://www.czystytlen.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Archiwalna wersja regulaminu, która była ważna do dnia 31.12.2022r. znajduje się pod tym linkiem [klik].

płatności paynow
google pay
płatności VISA i Mastercard
PayU_Raty_Czysty Tlen
logo płatności blik