Zużyty sprzęt w praktyce:

 • Najczęstszą drogą do oddania zużytego sprzętu jest wystawienie go do odbioru gdy pojawia się ogłoszenie o planowanej zbiórce odpadów wielkogabarytowych w Twoim miejscu zamieszkania;
 • Możesz skorzystać z różnych akcji ogólnopolskich lub organizowanych przez gminy prywatne firmy, gdzie za elektroodpady otrzymujesz sadzonki lub inne upominki. Polecamy wpisać w wyszukiwarkę „odbiór elektrośmieci“;
 • Opcją aby się pozbyć niechcianej elektroniki jest jeszcze sprawdzenie punktów do których możesz zawieść zużyty sprzęt elektroniczny w swoim rejonie zamieszkania;
 • Często stosowaną opcją jest też sprzedaż za pomocą portali ogłoszeniowych. Niejednokrotnie rzecz, której chcesz się pozbyć może się komuś innemu przydać, bo ją po prostu naprawi. Czasem możesz jeszcze z tego zyskać kilka groszy.

Zużyty sprzęt wg. postawy prawnej:

Art. 37. zużyty sprzęt elektroniczny – obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych.

 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Art. 35. – [Zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu] – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
  • dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
  • prowadzącym zakład przetwarzania;
  • odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151).
 2. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Zużyty sprzęt przekazany do nas nie ulega zwrotowi.

Gdzie można oddać zużyty sprzęt

 • https://www.elektroeko.pl/
 • https://www.decydujesz.pl/index.html
 • https://www.pkrecykling.pl/akcje.php#akcjedaty
 • https://elektrycznesmieci.pl/
 • https://www.elektrosmieciarka.pl/
 • https://www.remondis-polska.pl/

Jak zgłosić u nas sprzęt do oddania:

Wyślij na nasz adres e-mail (sklep@czystytlen.pl) poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko:
 • Numer telefonu:
 • Numer zamówienie w sklepie lub numer faktury zakupu:
 • Rodzaj sprzętu:
 • Ilość sprzętu:
 • Czy sprzęt jest kompletny: