1. Wszystkie produkty, które możesz nabyć w naszym sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta, która obowiązuje na terytorium Polski.
  2. Warunki gwarancji danego producenta widnieją w opisach produktów oraz w karcie gwarancyjnej producenta.
  3. Termin rozpatrzenia Twojej reklamacji wynosi 14 dni od momentu przyjęcia wadliwej części przez autoryzowany serwis. Adres autoryzowanego serwisu jest opisany w karcie gwarancyjnej produktu. Pamiętaj drogi kliencie, że jeżeli dana część będzie sprowadzana na zamówienie, czas naprawy może się wydłużyć nawet do 30 dni.
  4. W gestii gwaranta leży sposób rozpatrzenia reklamacji. Może to być:
  • Naprawa
  • Wymiana
  • Zwrot kosztów zakupu

5. Pamiętaj nasz drogi kliencie, że Twój tytuł gwarancji może automatycznie wygasnąć gdyby:

  • Wada powstałą w skutek zwarcia instalacji elektrycznej
  • Usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub opisem w instrukcji obsługi
  • Pamiętaj, że brak serwisów gwarancyjnych, które są wymagane przez producenta także pozbawi Cię gwarancji na Twoje urządzenie. Każdy producent określa terminy w karcie gwarancyjnej.

6. Uwaga, która może być dla Ciebie istotna:

W przypadku, gdy zgłosisz nam nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności, możesz zostać zobowiązany do jej naprawienia. Przykładowo, sprzęt może zostać odesłany na kosz kupującego.

Jeśli sprzęt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, zostaniesz o tym od razu poinformowany.

7. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawień kupującego wynikających np. z niezgodności towaru z umową.