Zakup klimatyzacji przez Internet (Split / Multisplit)

Czeka Cię zakup klimatyzatora przez Internet?

porftel

Możesz zakupić klimatyzator przez sklep internetowy, przy czym drogi kliencie zadbaj o to, aby było to zrobione zgodnie z prawem. W tym krótkim poradniku przedstawimy Ci, w jaki sposób możesz to zrobić.

Co ma ustawa do… zakupu klimatyzacji przez Internet?

Wbrew pozorom bardzo dużo. Ustawa F-Gazowa zobowiązuje nas jako firmę oraz Ciebie jako konsumenta do zadbania o to, aby montaż klimatyzacji split lub multisplit został przeprowadzony przez osobę wykfalifikowaną.

Ale co mamy na myśli?

Ustawodawca chce zadbać o to, aby gazy, które odpowiadają za schłodzenie powietrza, nie wydostawały się z tych instalacji.

Płyną z tego dwie korzyści:

  • Po pierwsze – profesjonalny montaż da Ci gwarancję, że nie będziesz musiał w przyszłości uzupełniać ogromnych ilości kosztownego gazu;
  • Po drugie – gazy, które mogłyby się wydostawać z instalacji, wpływają na ocieplenie naszego klimatu.

Stworzono odpowiednią ustawę, która reguluje wspomniane problemy. Możesz zapoznać się z nią pod tym linkiem: USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Dwie drogi do zakupu klimatyzacji

  1. Pierwsza droga prowadzi Cię do zakupu klimatyzacji split/multisplit w naszym sklepie internetowym razem z montażem urządzenia – do tej opcji gorąco Cię zachęcamy, ponieważ możesz mieć pewność, że wszystko będzie wykonane zgodnie z nakładanymi wymaganiami i procedurami.
  2. Druga droga pozwala Ci na zakup klimatyzacji u nas, ale wspomniana wyżej ustawa nakłada na nas i na Ciebie obowiązek wskazania przedsiębiorstwa, które identyfikuje się odpowiednim certyfikatem (Spis przedsiębiorców F-Gaz) lub osoby fizycznej, która taki certyfikat posiada (Spis osób fizyczny F-Gaz) i zamontuje zakupione u nas urządzenie.

Szczypta prawa… aby zakup klimatyzacji wyszedł Ci na dobre!

Możesz znaleźć wiele ofert, w których teoretycznie na zakup klimatyzacji wystarczyć oświadczenie, ale w praktyce lepiej posługiwać się umową instalacyjną.
Może pojawić Ci się w głowie pytanie: ,,Dlaczego? Przecież inne sklepy internetowe sprzedają klimatyzację split/multisplit na oświadczenie!” 

da

Zwróć tylko uwagę na to, że za każdym razem jest mowa o UMOWIE

10) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:
„Art. 13a. 1. Dowodem, o którym mowa w art. 11 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, jest umowa na wykonanie usługi instalowania, zawierająca w szczególności dane pozwalające na identyfikację urządzenia, które ma zostać zainstalowane, oraz:
1) informację o nazwie i numerze certyfikatu dla przedsiębiorców wykonujących na rzecz użytkownika końcowego usługę instalowania – w przypadku gdy taka umowa jest zawarta przez użytkownika końcowego z osobą prawną;
2) numer certyfikatu dla personelu osoby wykonującej usługę instalowania na rzecz użytkownika końcowego – w przypadku gdy taka umowa jest zawarta przez użytkownika końcowego z osobą fizyczną.

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Jak możesz się dowiedzieć, ustawa wskazuje dosłownie, że usługa na wykonanie instalacji ma być spisana w formie umowy a nie oświadczenia.

Po przeczytaniu tego możesz stwierdzić: ,,Aaaaa co tam, kto to sprawdza?”

Sprawdza…

Zarówno UDT (Urząd Dozoru Technicznego), jak i GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), a aby lepiej te instytucje mogły ze sobą współpracować i wymieniać się informacjami, to może Cię zainteresować ten krótki wpis na stronie UDT.

Kolejne pytanie, które naturalnie może pojawić Ci się w głowie to: ,,Jeśli sam założę klimatyzator to co? Po co mi fachowiec? Remont potrafię zrobić… To klimatyzacji nie zamontuję?”

No nie zamontujesz 😉

Przynajmniej wg. ustawodawcy. A jeśli to zrobisz, to ktoś taki ruch przewidział. Jest coś, co skutecznie może zniechęcać. A co to może być w Polsce? Oczywiście, że kary finansowe. 

Jakiego ,,wydatku” możemy się spodziewać? Od 600 do 4500 zł:

Art.  47.  [Działania i zaniechania zagrożone administracyjną karą pieniężną]

Administracyjną karę pieniężną w wysokości od 600 zł do 4500 zł wymierza się za:

14) wykonanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2067, bez posiadania wymaganego certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) 2015/2067, albo wykonanie czynności, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2066, bez posiadania wymaganego certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2066, albo wykonanie czynności, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 306/2008, bez posiadania wymaganego certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 306/2008;

Przy perspektywie realnej sankcji montaż przez firmę kosztuje po prostu mniej… nerwów i pieniędzy. 

good

Jeżeli temat Cię zainteresował, to śmiało skontaktuj się z nami!

Tel: 731-651-258

Mail: sklep@czystytlen.pl

lub użyj formularza kontaktowego

Dodaj komentarz